کتاب چالش ها در سازمان تأمین اجتماعی منتشر شد.

کتاب جایگاه مردم در حکومت نبوی و علوی منتشر شد.

کتاب چالش ها در سازمان تأمین اجتماعی نوشته حمید نصیری توسط نشر عاصم منتشر شد. این کتاب به عنوان اولین کتاب نویسنده است که توسط انتشارات عاصم منتشر می شود.

چالش ها در سازمان تأمین اجتماعی

نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب چالش ها در سازمان تأمین اجتماعی می نویسد:

مقرر است که در این مقال در خصوص ساختار جمعیتی ایران و سازمان تأمین اجتماعی و تأثیر و تأثرات جمعیتی بر اوضاع و احوال سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد بیمه‌گر بزرگ و بی‌شک بی رقیب در ایران بپردازیم.

نویسنده در بخش دیگری از مقدمه کتاب چالش ها در سازمان تأمین اجتماعی  آورده است:

در آغاز تصمیم بر آن بود تا این موضوع را در سطحی کلی و جهانی مطرح کنیم و قصد مطالعه‌ای تطبیقی و تاریخی داشتیم که به لحاظ رعایت اصول و روش علمی که ما را ملزم می‌کند تا موضوع مورد بررسی را تا حد امکان از لحاظ مکانی، زمانی و محتوایی محدود کنیم تا آزمون پذیری و تکرار پذیری را در آن میسور کرد ه باشیم، تصمیم گرفته شد تا به بررسی تحولات جمعیتی و تأثیرات آن بر سازمان بین نسلی تأمین اجتماعی بپردازیم اما از لحاظ جمعیت شناسی در این مقال با استفاده از هرم‌های سنی جمعیت ایران و هرم سنی جمعیت بیمه شدگان تأمین اجتماعی، جدول آماری منتشرشده از سوی مراکز و مراجع قانونی و اصول جمعیت‌شناسی و با رعایت اصل امانت داری به بحث پیرامون ساختار جمعیتی ایران، ویژگی‌های جمعیتی ایران بپردازیم. ازجمله به موضوع وضعیت رشد جمعیت ایران تا سال ۱۳۹۵ که آخرین سرشماری نفوس و مسکن صورت گرفته، پرداخته خواهد شد.

نویسنده کتاب چالش ها در سازمان تأمین اجتماعی در ادامه می نویسد:

در این رهگذر قطعاً از نظرات جمعیت شناسی و بیمه‌ای استفاده کرده و به تجزیه و تحلیل آن‌ها خواهیم پرداخت.
در حوزه بیمه، تأمین اجتماعی که به اعتقاد حقیر علیرغم اینکه قریب ۵۲% از جمعیت ایران را تحت عنوان بیمه شده اصلی و تبعی تحت پوشش قرارداده، هنوز ناشناخته مانده و جایگاه آن و حفظ آن به عنوان یک صندوق بیمه‌ای بین نسلی بطور بایسته مورد توجه قرار نگرفته است، به بحث پیرامون ساختار سازمانی، وظایف، حوزه مأموریت‌ها و چالش‌های آن خواهیم پرداخت.
سعی خواهیم کرد فضایی ایجاد کنیم تا در آن فضا بتوانیم سازمان تأمین اجتماعی را تعریف کنیم و حتی ریز کارکردهای آن‌ها مورد توجه قرار دهیم تا بتوانیم اهمیت آن را به اثبات برسانیم. سپس با اینگونه شناخت از سازمان‌ به عنوان تنها بیمه‌گر بزرگ ایران به چالش‌های پیش روی آن بپردازیم و آنگاه به بررسی تأثیر تحولات جمعیتی بر روی این سازمان خواهیم نشست.

نویسنده کتاب چالش ها در سازمان تأمین اجتماعی در ادامه می نویسد:

در این کتاب در چهار فصل به شرح زیر به ارائه مطالب خواهیم پرداخت، باشد که قدمی کوچک در راه معرفی بهتر سازمان بزرگ تأمین اجتماعی و بررسی مشکلات آن در حال و آینده بر داشته باشیم:
در فصل اول این مجموعه به ارائه کلیاتی در خصوص سازمان و اهداف خود ازاین مجموعه و بررسی و بیان برخی ضرورت‌های این نوشتار خواهیم پرداخت.
در فصل دوم به ارائه نظریه‌های جمعیت شناختی، و تاریخچه سازمان تأمین اجتماعی و معرفی سازمان و حمایت‌های آن خواهیم پرداخت.
در فصل سوم به معرفی روش‌های انجام کار و تحقیق صورت گرفته و برخی مفاهیم کلیدی و چالش‌ها و فرصت‌های سازمان تأمین اجتماعی خواهیم پرداخت.
در فصل چهارم نسبت به تجزیه تحلیل دو سویه جمعیت کشوری و جمعیت تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و چالش‌های آن و مطالعه‌ای تطبیقی در دستور کار قرار خواهیم داد.

کتاب چالش ها در سازمان تأمین اجتماعی با ۲۳۲ صفحه وزیری در شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۶۰ هزار تومان منتشر شده است.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما